giovedì 20 ottobre 2011

Mysql How to set password for root user

/opt/mysql/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/opt/mysql/mysql/bin/mysqladmin -u root -h unknown password 'new-password'

Nessun commento: